Directievoering

  1. Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid.
  2. Het geven van instructies aan het toezicht.
  3. Het houden van toezicht op de uitvoering op de bouwplaats.
  4. Het houden van werkbespreking met aannemers en derden.
  5. De voortgangsbewaking.
  6. De kostenbewaking en signalering.
  7. Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekwijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer- en minder werk binnen de door de opdrac htgever verleende bevoegdheid.
  8. Het adviseren inzake de termijnbetalingen.
  9. De werkzaamheden voor inspectie en keuring van materialen en constructies.