Voorontwerp

  1. Het nodige nader overleg over het programma van eisen van de opdrachtgever.
  2. Het ontwikkelen van het programma van eisen tot voorontwerp.
  3. Het uitwerken van het programma van eisen tot schetsmatige ontwerptekeningen.
  4. Het uitvoeren van globale berekeningen ter schatting van afmetingen.
  5. Het opstellen van een indicatie van de bouwkosten en de realisatie tijd aan elkaar.
  6. Het opstellen van een technische toelichting op het voorontwerp.
  7. Overleg met de overheidsinstanties en andere derden ( NUON, W.M.G., U.P.C.)