Oplevering

  1. Het assisteren bij de ingebruikneming.
  2. Het opnemen en keuren van het werk en controle van de gevraagde garanties.
  3. Het assisteren bij het opleveren van het werk en bij het overdragen aan de opdrachtgever.
  4. Afrekening van de aannemingssom, stelposten, verrekenposten, meer- en minderwerken, mantelposten, kortingen.
  5. Het controleren van revisietekeningen van derden.