Onderhouds- en garantietermijn

  1. Het aan het einde van de onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk, om te constateren of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
  2. Het uitbrengen van advies over de eindafrekening van het werk.
  3. Het toezicht houden op het verhelpen van gebreken en storingen tijdens de garantieperiode.
  4. Het adviseren over toekomstig onderhoud.