Detaillering ten behoeve van de Uitvoering

  1. Het houden van de supervisie op de werkzaamheden, die hieronder zijn vermeld.
  2. Het uitwerken van het besteksontwerp en het vervaardigen van de detailberekeningen en detailtekeningen.
  3. Het maken van sparingstekeningen.
  4. Het controleren van werktekeningen en berekeningen van derden.
  5. Overleg tot het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van officiële instanties.
  6. Het verwerken van wijzigingen door toedoen van opdrachtgever, aannemer of officiële instanties.