Definitief ontwerp

  1. Het ontwikkelen van het voorontwerp tot definitief ontwerp.
  2. Het uitwerken van de schetsmatige ontwerptekeningen tot definitieve tekeningen, deze tekeningen bieden voldoende informatie om de nodige officiële vergunningen aan te vragen.
  3. Het uitvoeren van berekeningen voor de vaststelling van de hoofdafmetingen en belangrijkste materiaal keuze.
  4. Het ramen van de bouwkosten en de realisatietijd.
  5. Bemoeienis met en bijwonen van bijeenkomsten verband houdend met officiële procedures.
  6. Grond mechanische adviezen.
  7. Het verzorgen van de bouwaanvraag.
  8. Het verdere overleg met overheidsinstanties en andere derden. ( NUON, W.M.G., U.P.C.)