Bestek

  1. Het verwerken van wijzigingen op het goedgekeurde definitief ontwerp.
  2. Het nodig nader overleg over het definitief ontwerp om tot het bestek te komen.
  3. Het completeren van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen, die voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen voor de aannemer.
  4. Het maken van een omschrijving van het te realiseren object in administratieve en technische zin, voldoende als contractstuk.
  5. Het opstellen van een bouwkosten begroting.
  6. Het vaststellen van de totaalbouwtijd.
  7. Het wijzigen van besteksontwerp en bestek als gevolg van overleg met opdrachtgever en/of officiële instanties.
  8. Het maken van de coördinatietekeningen en opstellingstekeningen met het oog op door andere disciplines uit te voeren werkzaamheden.