Aanbesteding en gunning

  1. Het in overleg met opdrachtgever selecteren van uit te nodigen inschrijvers.
  2. Het voorbereiden van de aanbesteding w.o. bekendmaking en het gereed maken van de aanbestedingsstukken. Verzenden van de aanbestedingsstukken naar de i nschrijvers.
  3. Het geven van inlichtingen en aanwijzingen aan de inschrijvers en het opstellen van een nota van inlichtingen en/of wijzigingen.
  4. Het houden van de aanbesteding.
  5. Het uitbrengen van het gunningsadvies.
  6. Het gereedmaken van de concept-contractstukken.
  7. Het overleg met inschrijvers en de verwerking van de daaruit voortvloeiende wijzigingen.