Een enorme klus in korte tijd.

 

In 2012 werd Papyrus Groep Nederland genoodzaakt om in zeer korte tijd ons Magazijn gefaseerd te verhuizen naar een nabij gelegen locatie en tegelijkertijd ook de kantoren van 2 vleugels naar 1 vleugel  te verhuizen, waarbij ook de serverruimte en bekabeling  volledig moesten worden verhuisd.

In het nieuwe Magazijn moesten nog kantoren worden gebouwd en diverse voorzieningen worden aangebracht.

Bouwadvies De Groot heeft ons ondersteund met:

  • Het volledige vergunningsproject bij de Gemeente en Brandweer
  • Het efficiënt ontwerpen van de nieuwe kantoren in de Magazijnruimte en contacten onderhouden met de architect en aannemers, coördineren en leiden van de bouwvergaderingen en deelname aan interne verhuisgroep verhuizing kantoren en magazijn
  • Leiden van het aanbestedingsproces en het voeren van onderhandelingen met aannemers. Regelmatig terugkoppeling aan de interne werkgroep
  • Tussentijds en eind opleveringen en contacten hierover met de vastgoedbeheerder van ons pand en advisering aan de interne contactpersonen
  • Advisering management over wijziging contracten en overeenkomsten voor de diverse fases in het proces
  • Verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen om de kwaliteit te verbeteren en kosten te beheersen, danwel te verlagen.

Bouwadvies De Groot heeft naar grote tevredenheid geopereerd en telkens op basis van onze wensen en binnen deadlines zijn advisering ingezet. Wij kunnen Bouwadvies De Groot zeker aanbevelen voor allerlei vormen van advisering over (nieuw)bouwprojecten.

Met vriendelijke groet,

Martine Paauw,

Human Resource Manager & Facility Management Benelux.

Papyrus Groep Nederland B.V.     Papyrus Belgium NV/SA.